Technosoft Yana โมดูลบริการ

by | Dec 30, 2015 | ดาวน์โหลด

ทำให้แต่ละลูกค้าวีไอพี: การสร้างประสบการณ์การบริการที่ยอดเยี่ยม
แผนกบริการของคุณสามารถและควรจะใหญ่ที่สุดแหล่งที่มาของรายได้และกำไรของศูนย์ มันเดือดลง tohow คุณจะสร้างและรักษาความสัมพันธ์ไว้วางใจกับลูกค้าของคุณเพื่อให้พวกเขาจะนำรถของพวกเขากลับมาให้คุณอีกครั้งและอีกครั้ง คนส่วนใหญ่ไม่ชอบคนแปลกหน้าที่ทำงานเกี่ยวกับรถของพวกเขา พวกเขาต้องการที่คุ้นเคยและทีมที่มีประสบการณ์ของกลศาสตร์ที่รู้ประวัติของการให้บริการของรถของพวกเขาที่จะจัดการกับการให้บริการของพวกเขา คุณมีการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริการลูกค้าของคุณต้องการ?
เกือบจะมี! มันใช้เวลาเพียงชั่ววินาทีในการกรอกแบบฟอร์ม