ให้คุณเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบ Real-Time

ระบบการทำงานแบบรับส่ง สองทิศทางจากระบบ CRM ของ Microsoft

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น เพื่อการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

การลงทุนในระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ถือเป็นการเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ ทำงานอย่างไรให้ระบบเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงต้องมีการเรียนรู้ พฤติกรรมการใช้งาน การถ่ายทอดเนื้อหา วิธีการใช้งาน การจัดเก็บข้อมูลรวบไปถึงการฝึกวิเคราะข้อมูล ซึ่งทั้งหมดนี้บริษัท Technosoft ได้สร้างขึ้นแล้ว บนแพลตฟอร์ม ของโซลูชันทางธุรกิจด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ชื่อว่า  XMetry เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา ด้วยการทำงานแบบวัดผลและส่งข้อมูลทางไกล  ซึ่ง XMetry ช่วยให้คุณมีเวลาในการบริการจัดการลูกค้าด้วยระบบแบ Real-time ทุกครั้งที่คลิก ข้อมูลทั้งหมดจะขึ้นมาในหน้าเดียว

เพิ่มประสบการณ์ใหม่ ของผู้ใช้งานจริง ด้วยข้อมูลแบบ Real-Time 

ประเมินปัญหาในการทำงาน กำจัดข้อยกเว้น ค้นหาข้อผิดพลาดและความไร้ประสิทธิของการทำงานที่ล้าช้า ยุ่งยาก แต่ไม่เกิดประโยชน์ ทั้งหมดนี้แก้ไขได้ด้วย XMetry ที่ช่วยขจัดปัญหา ความยุ่งยากต่างๆ ให้คุณทราบถึงข้อมูลแบบ real-time วิเคราะห์ มองเห็นปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของทีมงาน และองค์กรอย่างยั่งยืน

รู้ก่อน ลงมือก่อน.. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อย่างแท้จริง

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ขององค์กรด้วย XMetry ที่ไม่เพียงแต่ต่อยอดธุรกิจ ยังสามารถมองเห็นปัญหาและแก้ไขได้ตรงจุดจากข้อมูลที่เก็บและบันทึก ด้วยการวัดและส่งข้อมูลทางไกลของ Technosoft ที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม โซลูชันทางธุรกิจด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อีกทั้ง XMetry ยังสามารถดูข้อมูลแบบ real-time ที่จะช่วยให้ข้อมูลเชิงลึก พร้อมแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น

อรรถประโยชน์ของการใช้ Xmetry

เพิ่มศักยภาพในการทำงาน

เก็บข้อมูลเบบ Real-time ทำให้ทราบถึงปัญหาและข้อผิดพลาดได้อย่างเร็ว ก่อนจะส่งผลกระทบในระยะยาว ทำให้สามารถแก้ไขปัญหา จุดบกพร่องต่างๆได้อย่างทันท่วงที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

เปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน

ผู้ประกอบการณ์เรียนรู้วิธี ขั้นตอนการใช้งานของระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อปิดช่องว่างในการทำงานและพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้จริง ทำให้ผู้ใช้จริงมีความสุขจากข้อผิดพลาดที่น้อยลง การทำงานที่เร็วขึ้น โดยที่พวกเขาไม่ต้องโทรให้ผู้ดูแลระบบมาคอยแก้ปัญหา

เพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นปัญหา

เสมือนมีตาที่มองเป็นปัญหาได้อย่างกว้างไกล อีกทั้งยังลงดูรายละเอียดแต่ละฟีเจอร์ ทำให้การทำงานของคุณไม่ยุ่งยากอีกต่อไป ด้วยคามสามารถที่ Xmetry มี คุณสามารถเห็นข้อมูลปัญหาทั้งหมดได้ในหน้าเดียว

คุ้มค่าต่อการลงทุน ด้วยการใช้ประสิทธิภาพสูงสุด

เพิ่มความคุ้มค่าจากการลงทุน ด้วยความสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานได้อย่างมีระบบ และทันท่วงที เพื่อเตรียมพร้อมลงแข่งขันในตลาด และ รองรับการขยายตัวในอนาคต

มาสัมผัสประสบการณ์ Xmetry ได้แล้ว วันนี้

XMetry ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน และง่ายต่อการอ่านข้อมูลด้วยการแสดงผล รายงานในรูปแบบของกราฟิก แล้วคุณยังจะรออะไร?
เลือก XMetry วันนี้เพื่อความคุ้มค่าต่อผลตอบแทนที่จะได้รับ